Documentació cambi Administrador

  • 4 anys ago
Cambi Administrador - Casa Nostrum
[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Header” _builder_version=”3.22″ use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”#315770″ background_color_gradient_end=”#000000″ background_color_gradient_direction=”237deg” background_image=”https://casanostrum.es/wp-content/uploads/2020/05/hosting-company-01.png” background_size=”contain” background_position=”bottom_center” custom_padding=”100px||4vw||false|false” animation_style=”slide” animation_direction=”top” animation_intensity_slide=”2%” animation_starting_opacity=”100%”][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”About” _builder_version=”3.22″][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”3.25″ locked=”off”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ text_font=”||||||||” text_line_height=”2em” header_2_font=”Rubik|500||on|||||” header_2_text_color=”#ff8f00″ header_2_font_size=”14px” header_2_letter_spacing=”1px” header_2_line_height=”1.5em” header_3_font=”Rubik|500|||||||” header_3_font_size=”38px” header_3_line_height=”1.4em” width=”94.6%” header_2_font_size_tablet=”42px” header_2_font_size_phone=”32px” header_2_font_size_last_edited=”off|desktop” header_3_font_size_tablet=”28px” header_3_font_size_phone=”20px” header_3_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off”]

CASA NOSTRUM

Documentació a lliurar per l’Administrador cessat o que renunciï al seu càrrec

És una realitat que a vegades els administradors de finques col·legiats ens trobem en la circumstància de cessar en les nostres funcions com a Administrador de finques – secretari, bé sigui per incompatibilitats amb la Junta Directiva de la Comunitat de Propietaris o bé perquè aquestes decideixin prescindir dels nostres Serveis, estigui o no justificada la causa de cessament.

El lliurament de documentació per part de l’Administrador cessat s’ha de fer encara que hi hagués alguna quantitat pendent de deute per part de la comunitat de propietaris.

L’Administrador cessat ha de lliurar la documentació de què disposi, practicant la liquidació oportuna, abonant o percebent en el seu cas el saldo final resultant. En cas de discrepància, es podrien sotmetre totes dues parts a l’arbitratge del Col·legi d’Administradors a l’efecte de dilucidar les diferències.

El fet de retenir una documentació o retardar el lliurament al nou administrador pot suposar una infracció greu que pot ser sancionada pel Col·legi Professional.

El termini màxim per al lliurament de tota la documentació és de 45 dies. No obstant això, existeix un termini dels 10 dies inicials en què s’ha de lliurar la documentació imprescindible per a garantir la gestió diària de la comunitat.

Segons el que s’estableix per la Llei cap Administrador entrant podrà fer-se càrrec de l’administració d’una finca sense donar coneixement a l’Administrador sortint.

L’Administrador sortint ha de comunicar a l’entrant la quantitat que se li deu a fi que aquest dugui a terme les gestions adequades per al seu pagament.

Qualsevol lliurament de documentació haurà de ser acompanyada amb una relació detallada del que es lliura i aquesta haurà de ser signada amb el “rebut” del president.

 

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ text_font=”||||||||” text_line_height=”2em” header_2_font=”Rubik|500||on|||||” header_2_text_color=”#ff8f00″ header_2_font_size=”14px” header_2_letter_spacing=”1px” header_2_line_height=”1.5em” header_3_font=”Rubik|500|||||||” header_3_font_size=”38px” header_3_line_height=”1.4em” width=”94.6%” hover_enabled=”0″ header_2_font_size_tablet=”42px” header_2_font_size_phone=”32px” header_2_font_size_last_edited=”off|desktop” header_3_font_size_tablet=”28px” header_3_font_size_phone=”20px” header_3_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off” sticky_enabled=”0″]

CASA NOSTRUM

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ text_font=”||||||||” text_line_height=”2em” header_2_font=”Rubik|500||on|||||” header_2_text_color=”#ff8f00″ header_2_font_size=”14px” header_2_letter_spacing=”1px” header_2_line_height=”1.5em” header_3_font=”Rubik|500|||||||” header_3_font_size=”38px” header_3_line_height=”1.4em” custom_padding=”||0px|||” header_2_font_size_tablet=”42px” header_2_font_size_phone=”32px” header_2_font_size_last_edited=”off|desktop” header_3_font_size_tablet=”28px” header_3_font_size_phone=”20px” header_3_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off”]

 

Termini de 10 dies.

1.- quotes vigents i comptes de domiciliació; documentació laboral per a emplenar nòmines i assegurances socials; pòlissa d’assegurança comunitari, adreces i telèfons dels serveis contractats per la comunitat; llibre d’actes, extractes bancaris actualitzats i qualsevol altra documentació d’ús freqüent.

2.- Llistat de propietats, coeficients, propietaris telèfons i adreces i forma de pagament dels rebuts, amb especificació de les domiciliacions bancàries, quotes vigents i comptes de domiciliació, adreces i telèfons dels Serveis contractats per la comunitat.

3.- Llistat de les últimes quotes emeses, amb indicació de les possibles modificacions o emissió d’altres de caràcter extraordinari. Ha d’indicar-se el mes. És important també que s’indiqui si existeixen vesses, la data de finalització d’aquesta.

4.- Fotocòpia llegible de l’última nòmina dels empleats de la comunitat.

5.- Fotocòpia llegible de les últimes assegurances socials pagats.

6.- Targeta d’identificació fiscal i les seves etiquetes corresponents per a poder pagar els impostos del 111, 347, etc.

7.- Contracte del compte corrent de la comunitat amb el Banc. Que persones disposen de signatura i si el compte té caràcter solidari o mancomunat.

8.- Lliurament dels talonaris i/o pagarés, amb indicació de la quantitat, entitat bancària a la qual pertanyen i la numeració dels xecs.

9.- Llistat de proveïdors, incloent almenys el telèfon de contacte.

10.- Contracte de la pòlissa d’assegurances, amb indicació del pròxim venciment, així com el telèfon d’assistència per a possibles sinistres.

11.- Llibre d’actes en curs, amb indicació davant qui està legalitzat, numeració de les fulles i última transcrita en aquest.

12.- Còpia dels Estatuts i del Títol constitutiu (Escriptura d’obra nova i divisió horitzontal).

13.- Còpia de l’última indicació efectuada dels rebuts que es paguen en finca.

14.- Segell de la comunitat de propietaris.

 

Termini de 45 dies.

1.- Llibres d’actes anteriors al que està en vigor, amb indicació del número.

2.- Contracte de manteniment d’elements o serveis comuns, amb indicació del servei, empresa i data de subscripció.

3.- Contracte de subministraments d’aigua, llum, gas, gasoil, etc. amb indicació de les empreses subministradores i la data en què se subscriuen aquests contractes.

4.- Contracte de lloguer d’elements comuns, amb indicació de la zona llogada, arrendatari i venciment.

5.- Contracte per a la realització de tractaments per compte de tercers conforme a la Llei orgànica de Protecció de Dades.

6.- Llicències d’activitat i funcionament de les instal·lacions, amb indicació de la instal·lació i data.

7.- Últimes revisions o inspeccions periòdiques reglamentàries, amb indicació de la instal·lació, organisme de control i data de revisió o inspecció.

8.- Alta del client en la Seguretat Social i llibre de visites.

9.- Contractes de treball del personal, amb indicació de l’empleat i tipus de contracte.

10.- Històric dels últims 5 anys de les Assegurances Socials (TC1 i TC2).

11.- Expediente del personal (altas, bajas, instrucciones de trabajo, jubilaciones de empleados, documento de adhesión a la Mutua Laboral, etc.).

12.- Avaluació de riscos laborals i pla de prevenció.

13.- Alta Censal en l’Agència Tributària.

14.- Històric de les liquidacions d’IRPF i IVA dels últims 4 anys.

15.- Expedients de grans obres o renovacions totals d’elements o instal·lacions comunes, amb indicació de la instal·lació i data d’execució.

16.- Expedient de procediments judicials, amb indicació si està en vigor o finalitzats.

17.- Registre de correspondència.

18.- Suport comptable dels 5 anys tancats.

19.- Suport comptable de l’exercici o exercicis en curs.

20.- Liquidacions dels rebuts que es paguen en la finca o despatx de l’Administració, de l’exercici o exercicis en curs.

21.- Relació detallada dels rebuts pendents de pagament al dia del cessament o efectivitat de la renúncia.

22.- Informe comptable de l’últim exercici aprovat pel client, amb inclusió dels rebuts pendents de pagament i dels saldos per propietat si n’hi hagués.

23.- Estat comptable de l’exercici en curs a la data del cessament o efectivitat de la renúncia, amb liquidació de saldos si el client l’efectua al tancament de cada exercici.

24.- Conciliació del compte de bancs amb el tancament comptable a la data del cessament o efectivitat de la renúncia.

25.- Suports comptables posteriors a la data del cessament o efectivitat de la renúncia.

[/et_pb_text][et_pb_image src=”https://casanostrum.es/wp-content/uploads/2020/09/0-300×83.jpg” alt=”Casa Nostrum” title_text=”Casa Nostrum” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Footer” _builder_version=”3.22″ use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”#46b3ff” background_color_gradient_end=”#0752fe” background_color_gradient_direction=”237deg” background_image=”https://casanostrum.es/wp-content/uploads/2020/05/hosting-company-12.png” background_size=”contain” background_position=”top_center” custom_padding=”20vw||100px||false|false” animation_style=”slide” animation_direction=”top” animation_intensity_slide=”5%” animation_starting_opacity=”100%”][et_pb_row column_structure=”2_3,1_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”27px|0px|14px|0px|false|false”][et_pb_column type=”2_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ text_font=”||||||||” text_line_height=”2em” header_2_font=”Rubik|500|||||||” header_2_font_size=”46px” header_2_line_height=”1.2em” background_layout=”dark” header_2_font_size_tablet=”42px” header_2_font_size_phone=”32px” header_2_font_size_last_edited=”on|desktop” text_text_shadow_style=”preset1″ text_text_shadow_blur_strength=”2em” locked=”off”]

Contacta amb nosaltres, contacta amb Casa Nostrum.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_color=”#ffffff” custom_margin=”50px|||” custom_padding=”40px|40px|40px|40px|true|true” border_radii=”on|24px|24px|24px|24px” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”90px” box_shadow_blur=”160px” box_shadow_color=”rgba(0,0,0,0.19)”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_contact_form captcha=”off” email=”casanostrum@casanostrum.es” custom_message=”Mensaje: %%Missatge%%||et_pb_line_break_holder||Nombre: %%Nom%%||et_pb_line_break_holder||Correo: %%Correu%%||et_pb_line_break_holder||Telefon: %%phone%%” submit_button_text=”ENVIAR” module_id=”et_pb_contact_form_0″ _builder_version=”4.6.0″ form_field_background_color=”#f8fafe” form_field_font=”||||||||” custom_button=”on” button_text_size=”13px” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=”#2970fa” button_border_width=”10px” button_border_color=”rgba(0,0,0,0)” button_border_radius=”5px” button_letter_spacing=”1px” button_font=”Rubik|||on|||||” button_use_icon=”off” custom_padding=”|||” border_radii=”on|5px|5px|5px|5px” border_width_all=”1px” border_color_all=”#dfe4f3″ box_shadow_style_button=”preset1″ box_shadow_color_button=”rgba(41,112,250,0.2)” form_background_color=”#f8fafe” locked=”off” button_letter_spacing_hover=”1px”][et_pb_contact_field field_id=”Nom” field_title=”Nom” _builder_version=”4.6.0″ custom_margin=”||40px|” button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”][/et_pb_contact_field][et_pb_contact_field field_id=”Correu” field_title=”Correu” field_type=”email” _builder_version=”4.6.0″ custom_margin=”||40px|” button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”][/et_pb_contact_field][et_pb_contact_field field_id=”phone” field_title=”Telefon” fullwidth_field=”on” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][/et_pb_contact_field][et_pb_contact_field field_id=”Missatge” field_title=”Escrigui aquí” field_type=”text” fullwidth_field=”on” _builder_version=”4.6.0″ custom_margin=”||40px|” button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”][/et_pb_contact_field][/et_pb_contact_form][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Compare listings

Compare