octubre 2020

Cambi Administrador - Casa Nostrum

Documentació cambi Administrador

CASA NOSTRUM Documentació a lliurar per l'Administrador cessat o que renunciï al seu càrrec És una realitat que a vegades els administradors de finques col·legiats ens trobem en la circumstància de cessar en les nostres funcions com a Administrador de finques – secretari, bé sigui per incompatibilitats amb la Junta Directiva de la Comunitat de Propietaris o bé perquè aquestes decideixin...

Compare listings

Compare